Articole cu tag-ul "lichiditate"

Termeni bursieri publicat în Dictionar financiar | Tag-uri: , , , ,

Activ financiar – Activul ce consacra drepturi bănești ale deținătorului acestuia, precum și drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fără a se limita la acestea: valori mobiliare; efecte de comerț emise de către o societate comerciala;  instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri; rata dobânzii, instrumente sintetice care au la baza rata dobânzii; instrumente având la baza moneda națională, devize convertibile; contracte futures, contracte cu opțiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de C.N.V.M. Broker – Persoana fizică atestată de consiliul bursei și autorizată de C.N.V.M. să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții exclusiv în numele unui membru al bursei. Capitalizare bursieră – Produsul dintre numărul de acțiuni emise de societate și valoarea de piața a acțiunilor. Dividend – Distribuirea periodică a câștigurilor pe care o societate o plătește acționarilor sai. Dividentele sunt plătite în cash, pachete adiționale de acțiuni în cadrul societății … ► Citește în continuare