Interviu Alexandra Neamțu pentru ziarul Bursa publicat în Știri și analize | Tag-uri: , , , ,

Zilele acestea, directorul general al SAI  Carpatica AM, Alexandra Neamțu, a acordat un interviu ziarului  Bursa

Acest an se anunţă a fi încă un an turbulent, cu probleme de soluţionat în ceea ce priveşte datoriile suverane, fapt ce va influenţa atât piaţa obligaţiunilor, cât şi cea a acţiunilor, astfel vom avea de-a face cu riscuri la orice pas, este de părere Alexandra Neamţu, director general „SAI Carpatica Asset Management”.

Domnia sa consideră că, pe termen lung, putem asista la o dezvoltare a fondurilor de acţiuni, acestea fiind susţinute de ofertele publice iniţiate de stat.
Alexandra Neamţu ne-a acordat, cu amabilitate un interviu pe care îl redăm mai jos.
Reporter: Ce vă propuneţi pentru acest an, care sunt planurile/ţintele companie în acest an? Intenţionaţi să lansaţi noi produse?
Alexandra Neamţu: „SAI Carpatica AM” a început anul cu o premieră pe piaţa fondurilor de investiţii, oferind o reducere cu 40% a comisionului de administrare la „FDI Carpatica Global”. Reducerea este valabilă până la finele lunii iunie 2012 şi se adresează atât vechilor investitori cât şi celor noi. Această măsură se poate materializa printr-o creştere a câştigului pe care investitorul îl obţine la sfârşitul perioadei promoţionale.
De asemenea, în acest an, intenţionăm să lansăm un nou fond – „FDI Carpatica Obligaţiuni” – un fond cu risc scăzut, ce se adresează consumatorilor prudenţi, care doresc conservarea capitalului, însă poate fi şi o variantă de expectativă pentru cunos-cătorii pieţei de capital. Acest fond este în curs de autorizare la CNVM.
Reporter: Ce fonduri recomandaţi investitorilor pentru acest an?
Alexandra Neamţu: Anul 2012 se anunţă a fi încă un an turbulent, cu probleme de soluţionat în ceea ce priveşte datoriile suverane, fapt ce va influenţa atât piaţa obligaţiunilor cât şi cea a acţiunilor, astfel vom avea de-a face cu riscuri la orice pas. Fiecărui tip de investitor i se pot face recomandări diferite. Pentru cei cu apetit la risc, le-am zice că acţiunile sunt mult subevaluate, şi am sugera investiţia într-un fond de acţiuni. Pentru cei cu aversiune la risc recomandăm fondurile de obligaţiuni şi monetare.
Pe termen lung vedem oportunităţi de dezvoltare în cazul fondurilor de acţiuni. Aceste oportunităţi sunt susţinute de ofertele publice pe care le va derula statul la emitenţi precum „Transelectrica”, „Transgaz”, „Romgaz”, „Nuclearelectrica”, „Hidroelectrica”. Practic, ne aşteptăm la o revigorare a pieţei de capital.
Pe de altă parte, dacă avem în vedere că fondurile monetare şi de obligaţiuni pot fi privite ca un instrument de cash management, ele sunt ideale pentru peroanele juridice pentru că îşi valorifică lichidităţile pe termene foarte scurte de timp.
Reporter: Cum apreciaţi evoluţia fondurilor de investiţii în anul 2011? Care au fost factorii care au determinat această evoluţie?
Alexandra Neamţu: La nivel global începând cu trimestrul 3 din 2011, conform EFAMA, cashflow-urile nete ale fondurilor de investiţii, au intrat pe o pantă negativă. Principalii factori care au stat la baza acestor evoluţii sunt ratele ridicate ale şomajului, reducerea consumului pe glob şi a producţiei industriale, încetinirea ritmului de creştere economică a Chinei, scăderile ratingurilor de ţară.
În acest context, Bursa de la Bucureşti nu a scăpat neafectată, indicii depreciindu-se cu până la -23%. Astfel, fondurile cu expuneri ridicate pe acţiuni au simţit din plin aceste scăderi, atât la nivelul deprecierii activelor, dar şi ca ieşiri de bani. Fondurile diversificate, cu expuneri reduse pe acţiuni, datorită plasamentelor în instrumente cu venit fix, au reuşit să amortizeze din scăderi. Astfel că finele anului ne aduce în faţa pierderi de până la -35% în cazul fondurilor de acţiuni şi doar 5 fonduri diversificate cu evoluţii pozitive.
Reporter: Cum a fost anul 2011 pentru „Carpatica Asset Management”? Care au fost plusurile şi minusurile anului pentru companie?
Alexandra Neamţu: În rândul fondurilor diversificate, „FDI Carpatica Global” a ocupat primul loc în funcţie de randamentul obţinut în anul 2011. Randamentul de 4,55% a fost influenţat negativ de deprecierile principalelor acţiuni din portofoliu, respectiv SIF5 „Oltenia”, „Fondul Proprietatea”, „Transgaz”. Întrucât expunerea pe acţiuni a „FDI Carpatica Stock” a fost de peste 60%, acest fapt s-a resimţit prin randamentul de -10,5% obţinut în anul precedent, în timp ce indicii bursieri au înregistrat scăderi de până la -23%. Din prisma evoluţiei pe termen lung, respectiv un orizont de timp de 3 ani, „FDI Carpatica Stock” este performer la categoria fonduri diversificate, conform www.conso.ro, randamentul anualizat fiind de 34,18%. În acelaşi timp, randamentul anualizat al „FDI Carpatica Global” a fost de 15,53%, nivel situat peste rata medie a dobânzii pe perioada menţionată, şi semnificativ peste rata inflaţiei.
Reporter: Sunteţi mulţumită de rezultatele înregistrate de fondurile „Carpatica”?
Alexandra Neamţu: Raportând randamentele obţinute de cele două fonduri administrate de „SAI Carpatica AM”, la tipologia acestora şi la clasa de risc, rezultatele sunt mulţumitoare.
Reporter: Ce tip de fond au preferat investitorii anul trecut şi de ce?
Alexandra Neamţu: În anul 2011 investitorii s-au refugiat din calea crizei prin plasamente în fondurile de obligaţiuni sau monetare. Dar pe măsură ce perturbările din mediul macroeconomic s-au amplificat, intrările nete în fondurile de investiţii au avut sold negativ începând cu trimestrul al treilea.

 

Comentarii nu sunt permise.