Ce sunt provizioanele? publicat în Dictionar financiar | Tag-uri: , ,

dictionar financiarProvizioanele sunt instrumente contabile de corelare a înregistrărilor scriptice cu realitatea economică faptică.

Practic provizioanele reprezintă rezerva constituită pentru eventuale pierderi previzibile în viitor ce pot rezulta din activitatea curentă, inclusă pe cheltuieli, din care urmează a fi acoperite eventualele pierderi sau care urmează a se vărsa pe venituri ca urmare a anularii provizionului. Acestea se constituie pe seama cheltuielilor și sunt destinate să acopere  aceste pierderi.

Provizioanele, din punct de vedere financiar, pot avea și rolul de a întări capitalizarea companiei în fața unor riscuri viitoare (deprecieri , cheltuieli, etc).

Principalele metode de corelare a provizioanelor sunt:

  • actualizarea valorii înregistrate inițial cu cea actuală
  • anticiparea anumitor riscuri și cheltuieli pentru perioada curentă și reflectarea lor în situațiile financiare ale acestei perioade chiar dacă manifestarea lor ca fluxuri financiare va avea loc numai într-o perioadă următoare.

Provizioanele sunt de mai multe tipuri:

provizioane de depreciere:
se constituie la sfârșitul exercițiului financiar, atunci când, cu ocazia inventarierii, se constată o valoare de inventar (actuală) a imobilizărilor  mai mică decât valoarea de înregistrare (neamortizată).

provizioane pentru riscuri și cheltuieli:
provizioane care se constituie tot pe seama cheltuielilor, la sfârșitul exercițiilor când se constată probabilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli.

provizioane de pierdere fiscală din perioada de scutire:
pierderea fiscala netă care apare în perioada în care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit și care poate fi recuperată din profiturile impozabile viitoare.

provizion specific de risc de credit:

este acel provizion constituit de băncile comerciale, în funcție de categoriile de credit și de plasamentele deținute în portofoliu. Potrivit reglementărilor BNR, băncile comerciale sunt obligate să regularizeze lunar provizioanele specifice de risc și să constituie provizioane prin includerea pe cheltuieli. Micșorarea sau anularea provizionului se va face prin includerea acestora pe venituri.La regularizarea provizioanelor se procedează astfel :

  • dacă necesarul de provizioane specific de risc este mai mare decât provizioanele constituite, atunci se procedează la includerea pe venituri a diferenței
  • dacă necesarul de provizioane specific de risc este mai mic decât provizioanele constituite în contabilitate, atunci diferența se trece pe cheltuieli.

 Constituirea și regularizare provizioanelor specifice de risc, se face utilizând moneda de exprimare a creditelor.

Calcularea provizioanelor specifice de risc de credit se face prin aplicarea unui coeficient, corespunzător fiecărei categorii de credit.

  • Standard-0,
  • În observație-0,05 ;
  • Substandard-0,2 ;
  • Îndoielnic-0,5 ;
  • Pierdere-1.

În contextul crizei actuale termenul de provizion se regăseşte din abundenţă prin ziare când vine vorba despre bănci. Astfel, cifrele arată o rată a  creditelor neperformante 14%. Pentru a nu-şi afecta raportările, băncile au evitat cât se poate de mult începerea operaţiunilor de curăţare a bilanţului, în speranţa unei reveniri economice. Aceasta însă se mai lasă aşteptată, iar reeşalonarea creditelor la nesfârşit nu este posibilă.  O parte din bănci au mai reuşit să pro­vizioneze şi să compenseze cu minusurile din ştergerea credi­te­lor, dar acest lucru s-a făcut pe seama acţionarilor care au fost nevoiţi să participe la majorări de capital dar şi pe seama clienţilor buni-platnici care su­portă creşteri de marjă şi de dobândă, în ciuda faptului că Banca Naţională a României a diminuat rata de referinţă. 
Pentru anul în curs BCR estimează o creştere cu 35% a provizioanelor pentru credite, cu 1,878 miliarde lei (433 milioane euro), astfel că la finalul anului valoarea totala ar urma să ajungă la 5,321 miliarde lei (1,226 miliarde euro), conform Mediafax.

 

Comentarii nu sunt permise.