Ce sunt Obligațiunile: publicat în Dictionar financiar | Tag-uri: , ,

Obligațiunea este un titlu care reprezintă un împrumut care se poate tranzacționa. Aceste titluri sunt o modalitate de împrumut atât pentru companii cât și pentru stat sau autoritățile locale. Acestea reprezintă un împrumut contractat de o persoana juridică (stat, companie, autoritate locala ) pentru o sumă și o durată determinată de la persoanele care au subscris și cărora le asigură o dobândă fixă plătibilă la intervale regulate.

Obligațiunile se emit prin ofertă publică prin intermediul unei societăți de brokeraj sau a unei bănci de investiţii. Acestea elaborează prospectul de emisiune conform parametrilor stabiliți, coordonează operațiunile de vânzare, mențin relația cu autoritățile pieței de capital, listează obligațiunile.

În funcție de termenul până la scadenta, împrumutul este rambursat, în majoritatea cazurilor, la maturitate, însă pot exista obligațiuni răscumpărate parțiale sau cu opțiuni incluse.

Calitatea debitorului este evaluată de agenții de rating. Cel mai ridicat grad de calitate, acela fără risc, este AAA și scade până la D (incapacitate de plată). Rating-urile acordate scad de la AAA, AA, A la BBB, unde exista un prag specific. Sub acesta, obligațiunile sunt „murdare” sau „sub gradul de investiție”.

Prețul obligațiunii este determinat de discontarea fluxurilor monetare. în condițiile în care rata dobânzii crește, valoarea fluxurilor monetare viitoare scade, suma fluxurilor monetare se diminuează, deci prețul obligațiunii se reduce. Pe de altă parte rata dobânzii poate să se diminueze ducând astfel la micşorarea randamentului unei obligațiuni.

„Spread-ul” este diferența dintre randamentul pe care un emitent de obligațiuni trebuie să îl plătească și randamentul obligațiunilor „fără risc”. Cu cat spread-ul crește, creşte şi percepţia de risc în legătură cu obligaţiunea, prețul obligațiunii scade, iar randamentul pana la scadenţă creşte.

Obligațiunile guvernamentale („T-bonds”/”Treasury bonds”) sunt instrumente financiare pe termen mediu și lung emise de guverne. În prezent se face o distincție clară intre obligațiunile guvernamentale și hârtiile (notele) guvernamentale, în funcție de scadența acestora. Obligațiunile guvernamentale sunt emise pe o perioada mai mare de 10 ani, rambursabile în tranșa finală. Spre deosebire de acestea, hârtiile guvernamentale sunt emise pe o perioadă mai mica de 10 ani, guvernul având dreptul de a le răscumpăra înainte de scadență.

Obligațiunile municipale / instituționale (”Municipal bonds”) sunt instrumente financiare emise de diferite entități publice sau instituții de interes general pentru finanțarea nevoilor proprii. Sunt mai riscante decât obligațiunile guvernamentale, din această cauză multe dintre ele beneficiază de scutiri de impozite / taxe pentru a fi mai atractive pentru investitori. Scutirea de impozit vizează doar dobânda încasată și mai puțin câștigul de capital.

Obligațiunile corporative („Corporate bonds”) sunt obligațiuni emise de companii private, fiind cele mai riscante dintre obligațiuni În prezent există agenții internaționale de rating care analizează și clasifica emitenții în funcție de riscul lor pe mai multe clase de risc.

Obligațiuni străine (“Foreign bonds”)

Pentru a obține fondurile de care are nevoie, orice companie poate emite obligațiuni pe alta piață decât cea de origine. În baza pieței în care sunt vândute, ele au primit diferite denumiri: Yankee bonds (vândute în SUA), Samurai bonds (cele emise în Japonia de firme non-japoneze) sau bulldog bonds (obligațiuni nedominate în lire sterline și emise pe teritoriul Marii Britanii). Euro-bondurile sunt obligațiuni emise în moneda unei țări dar vândute în afara ei, spre exemplu, ‘piața Eurodolarilor’ se mai refera și la obligațiunile emise în USD și vândute în afara SUA. Piața londoneză este cea mai mare piață pentru obligațiunile de acest tip. Obligațiunile Euroyen sunt denominate în yeni dar se vând în afara Japoniei în timp ce obligațiunile Eurosterling sunt eurobonduri în lire vândute în afara Marii Britanii.

 

Comentarii nu sunt permise.