Ce sunt contractele futures: publicat în Fără categorie | Tag-uri: , , , ,

Într-o definiţie accesibilă chiar şi celor care nu au avut încă de-a face cu acest domeniu, contractul futures este un angajament standardizat între doi parteneri – un vânzător şi un cumpărător – de a vinde, respectiv de a cumpăra un anumit activ (devize, acţiuni, alte titluri financiare sau mărfuri), la un preţ stabilit în momentul încheierii tranzacţiei şi cu executarea contractului la o dată viitoare numită scadenţă. Cu alte cuvinte, printr-un astfel de contract, vânzătorul se obligă să vândă, iar cumpărătorul să cumpere activul de la baza contractului la o dată viitoare (scadenţă), dar la un preţ stabilit în momentul încheierii contractului.

Termeni folosiți în piața futures:

 

Bull market sau piaţa sub semnul taurului reprezintă piaţa în care preţurile sunt în creştere. Atunci când se spune că o piaţă este bullish, există o perspectivă ca preţurile vor creşte.

Bear market sau piaţa sub semnul ursului reprezintă piaţa în care preţurile scad. Deci, o piaţă bearis oferă o perspectivă pesimistă şi operatorii consideră că preţurile scad.

Poziţie long : dacă se cumpără un contract futures, cumpărătorul deţine o poziţie long. Speculatorul iniţiază poziţii long atunci când se aşteaptă la o creştere viitoare a preţului futures. Hedgerul iniţiază poziţii long atunci când este expus creşterii preţului activului respectiv.

Poziţie short : cineva care vinde contracte futures pe care nu le deţinea anterior este short sau are poziţii deschise short. A nu se confunda acest concept cu cel în care cineva care a avut iniţial o poziţie long prin cumpărarea unor contracte futures şi apoi le vinde pentru a-şi compensa poziţia în piaţă. Speculatorul iniţiază poziţii short atunci când anticipează scăderea preţului futures. Hedgerul iniţiază poziţii short atunci când este expus scăderii preţului mărfii sau al activului respectiv.

Marcarea la piaţă a contractelor futures face ca în fiecare zi contul să fie creditat sau debitat, în funcţie de evoluţia preţului poziţiilor deschise. Pierderea sau profitul, rezultat din marcarea la piaţă face ca suma existentă în cont să oscileze, însă aceasta nu poate să scadă sub nivelul marjei de menţinere.

Apelul în marjă: situaţia în care suma din contul de marjă scade sub nivelul existent în cont, titularul contului primeşte apel în marjă pentru diferenţa dintre nivelul marjei iniţiale şi suma existentă în cont. Titularul trebuie să răspundă cu suplimentare de fonduri până cel târziu începerea următoarei şedinţe de tranzacţionare, altfel i se lichidează forţat toate poziţiile descoperite până când suma de cont ajunge la nivelul marjei iniţiale.

Livrarea mărfurilor sau a valutelor la bursele din întreaga lume este opţională. În SUA, 98% din contractele futures sunt lichidate în piaţă şi numai 2% au ca rezultat livrarea fizică sau lichidarea cash a mărfii. Pentru că unele contracte futures, cum ar fi cele pe produse sintetice – indici bursieri, valutari – nu există posibilitatea livrării fizice. Poziţiile sunt închise prin lichidarea cash şi plata diferenţelor.

 

Tranzacționarea contractelor futures

Tranzacționarea unui contract futures pe cursul USD/RON înseamna că se tranzacționează echivalentul a 1.000 dolari iar tranzacționarea unui contract EUR/RON înseamnă că se tranzacționează echivalentul a 1.000 euro. Pe piața futures a acțiunilor, mărimea contractelor este echivalentul a 1.000 acțiuni cu câteva excepții.

Ordinele de tranzacţionare

Toate tranzacţiile din această piaţă se realizează pe baza unor ordine prealabile ale clienţilor societăţilor de valori mobiliare. Există trei tipuri de ordine fundamentale: ordin de vânzare, de cumpărare şi ordine spread. Însă aceste ordine se diversifică în mai multe categorii. În funcţie de valabilitatea unui ordin: sunt ordine la zi şi ordine cu valabilitate stabilită de investitor; in funcţie de preţul tranzacţiei se întâlnesc două tipuri de ordine: la preţul pieţei şi ordine la un preţ stabilit.

Ordinul la piaţămarket order – dat agentului pentru a realiza imediat o tranzacţie la preţul pieţei care va fi în momentul execuţiei acesta fiind cel mai bun preţ.

Ordinul limitălimit order – se împart în două categorii „la limită” şi „stop limită” şi fiecare dintre acestea pot fi de cumpărare sau de vânzare.

Ordinul Spread reprezintă ordinul de a cumpăra un contract futures şi de a vinde simultan alt contract futures pe aceeaşi marfă sau pe o marfă similară, la o anumită diferenţă de preţ.

 

Un comentariu