Articole din categoria "Dictionar financiar"

Bursa vs Fonduri diversificate publicat în Dictionar financiar | Tag-uri: , , , ,

Unde este mai bine să investesc? Direct pe bursă sau să merg  pe mâna  fondurilor de investiții? Mulți vă vor zice că pe bursă câștigurile sunt mai mari, că ai un control mai bun al portofoliului sau alte motive! Pentru a administra un portofoliu propriu de acțiuni, care să aducă și profit, este nevoie de  cunoștințe macroeconomice și de suficient de mult timp pentru a studia piața și mediul economic. Oricum vei investi direct pe piaţa de capital prin intermediul unui SSIF (societatea de servicii de investiţii financiare) și va trebui să păstrezi o legătură activă cu un broker din cadrul intermediarului. Decizia de tranzacţionare o ia pe baza analizelor proprii precum şi pe baza recomandărilor brokerului, deci își vei petrece o mare parte din timpul liber pentru a culege informaţii micro şi macro-economice. Argumente pro fonduri de investiții: Management profesionist: indiferent de condiţiile din piaţă este nevoie de un … ► Citește în continuare

Ce este Oferta Publică de Vânzare? publicat în Dictionar financiar | Tag-uri:

Oferta publică de vânzare se referă la oferta făcută de un emitent cu scopul de a vinde, a transforma, a schimba sau a transfera valorile mobiliare sau drepturile aferente acestora, transmisă publicului larg cu condiţia posibilităţii egale de receptare din partea a unui minim de 100 persoane nedeterminate într-un anumit fel. Oferta publică de vânzare îmbracă mai multe forme, astfel: Oferta publică iniţială sau I.P.O (Initial Public Offer) Oferta publică primară Oferta publică secundară 1.       Oferta publică iniţială (I.P.O) Reprezintă prima ofertă publică de vânzare de acţiuni ale unei societăţi închise, în urma căreia societatea în cauză devine deschisă. În cazul societăţilor închise există restricţii cu privire la libera transferabilitate a acţiunilor, fiind interzisă orice distribuire către public a acţiunilor respective. Dacă oferta publică de vânzare se încheie cu succes atunci societatea devine o societate deschisă. 2.       Oferta publică primară Este oferta prin care se fac emisiuni ulterioare de acţiuni … ► Citește în continuare

Ce sunt Obligațiunile: publicat în Dictionar financiar | Tag-uri: , ,

Obligațiunea este un titlu care reprezintă un împrumut care se poate tranzacționa. Aceste titluri sunt o modalitate de împrumut atât pentru companii cât și pentru stat sau autoritățile locale. Acestea reprezintă un împrumut contractat de o persoana juridică (stat, companie, autoritate locala ) pentru o sumă și o durată determinată de la persoanele care au subscris și cărora le asigură o dobândă fixă plătibilă la intervale regulate. Obligațiunile se emit prin ofertă publică prin intermediul unei societăți de brokeraj sau a unei bănci de investiţii. Acestea elaborează prospectul de emisiune conform parametrilor stabiliți, coordonează operațiunile de vânzare, mențin relația cu autoritățile pieței de capital, listează obligațiunile. În funcție de termenul până la scadenta, împrumutul este rambursat, în majoritatea cazurilor, la maturitate, însă pot exista obligațiuni răscumpărate parțiale sau cu opțiuni incluse. Calitatea debitorului este evaluată de agenții de rating. Cel mai ridicat grad de calitate, acela fără risc, este AAA … ► Citește în continuare

Află despre: Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea (FP) a fost înființat la data de 24 noiembrie 2005. S.C. Fondul „Proprietatea” S.A. s-a constituit pentru asigurarea resurselor financiare necesare despăgubirii persoanelor expropriate abuziv de statul comunist, despăgubirea  făcându-se  în acțiuni, reprezentând valoarea actuală a imobilelor care nu se restituie în natură. Fondul Proprietatea a fost listat la Bursa de Valori București, având simbolul FP, începând cu data de 25 ianuarie 2011. În prima zi de tranzacționare, cotația de închidere a fost de 0,6495 lei/acțiune, în timp ce prețul maxim înregistrat a fost de 0,675 lei/acțiune. Pe parcursul anului 2011 valoarea acestora a înregistrat o scădere continuă, pe de altă parte, acțiunile FP au asigurat o mare parte din lichiditatea BVB. La data de 30 decembrie 2011 prețul de închidere a fost de 0,427 lei/acțiune, acțiunile tranzacționându-se la un discount de cca. 60% față de VUAN-ul calculat la data de 30.11.2011. Până la finele lui februarie 2012 … ► Citește în continuare

Ce sunt provizioanele? publicat în Dictionar financiar | Tag-uri: , ,

Provizioanele sunt instrumente contabile de corelare a înregistrărilor scriptice cu realitatea economică faptică. Practic provizioanele reprezintă rezerva constituită pentru eventuale pierderi previzibile în viitor ce pot rezulta din activitatea curentă, inclusă pe cheltuieli, din care urmează a fi acoperite eventualele pierderi sau care urmează a se vărsa pe venituri ca urmare a anularii provizionului. Acestea se constituie pe seama cheltuielilor și sunt destinate să acopere  aceste pierderi. Provizioanele, din punct de vedere financiar, pot avea și rolul de a întări capitalizarea companiei în fața unor riscuri viitoare (deprecieri , cheltuieli, etc). Principalele metode de corelare a provizioanelor sunt: actualizarea valorii înregistrate inițial cu cea actuală anticiparea anumitor riscuri și cheltuieli pentru perioada curentă și reflectarea lor în situațiile financiare ale acestei perioade chiar dacă manifestarea lor ca fluxuri financiare va avea loc numai într-o perioadă următoare. Provizioanele sunt de mai multe tipuri: provizioane de depreciere: se constituie la sfârșitul exercițiului … ► Citește în continuare

Ce este depozitul overnight? publicat în Dictionar financiar | Tag-uri: , , , ,

Depozitul overnight este un produs de economisire pe termen foarte scurt. Scadența depozitului este următoarea zi lucrătoare datei constituirii depozitului, 1 sau 3 zile (în cazul week end -urilor), de aici venindu-i și numele overnight = peste noapte. Acest depozit este adresat în special persoanelor juridice. Depozitele overnight se pot constitui în lei sau valută, iar pentru deschiderea lor este nevoie de o suma minimă (diferă de la o bancă la alta). Procesul de constituire este următorul: deschiderea depozitului se realizează în mod automat de către bancă în procesul de închidere a fiecărei zile calendaristice, prin virament din contul curent în contul de depozit overnight. Până în dimineața următoarei zile bancare, pentru suma imobilizată în contul de depozit, se bonifică o dobândă, aceasta fiind diferențiată pe tranşe valorice în funcție de soldul și valuta depozitului. În cazul în care banca acceptă negocierea dobânzii, se va încheia un alt contract față … ► Citește în continuare

Termeni bursieri publicat în Dictionar financiar | Tag-uri: , , , ,

Activ financiar – Activul ce consacra drepturi bănești ale deținătorului acestuia, precum și drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fără a se limita la acestea: valori mobiliare; efecte de comerț emise de către o societate comerciala;  instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri; rata dobânzii, instrumente sintetice care au la baza rata dobânzii; instrumente având la baza moneda națională, devize convertibile; contracte futures, contracte cu opțiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de C.N.V.M. Broker – Persoana fizică atestată de consiliul bursei și autorizată de C.N.V.M. să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții exclusiv în numele unui membru al bursei. Capitalizare bursieră – Produsul dintre numărul de acțiuni emise de societate și valoarea de piața a acțiunilor. Dividend – Distribuirea periodică a câștigurilor pe care o societate o plătește acționarilor sai. Dividentele sunt plătite în cash, pachete adiționale de acțiuni în cadrul societății … ► Citește în continuare

Ce sunt acțiunile: publicat în Dictionar financiar | Tag-uri: , , , ,

Începând de astăzi ne-am propus să vă prezentăm definiții ale termenilor folosiți pe bursă și în piața de investiții Pentru început vă prezentăm termeni referitori la acțiuni și circulația acestora Acțiune Hârtie de valoare negociabila la bursa, dovedind participarea deținătorului la capitalul care a emis titlul și pe baza căreia deținătorul primește o parte corespunzătoare din beneficiul acestei societăți (sau suporta o parte din pierdere). Reprezinta o parte din capitalul societatii. Acționarii nu răspund de pasivul social decât în limita aportului la capital. Acțiuni aflate în circulație Acțiuni care au fost emise și care sunt deținute de către public. În aceasta categorie nu intra acțiunile tezaurizate, adică acțiunile care au fost emise, dar ulterior au fost răscumpărate de către emitent. Numărul acțiunilor aflate în circulație este folosit la calcularea valorii contabile și a câștigurilor per acțiune (dividende). Acționariat Totalitatea acționarilor existenți într-o societate pe acțiuni care au ca sarcină rezolvarea … ► Citește în continuare