Ce sunt acțiunile: publicat în Dictionar financiar | Tag-uri: , , , ,

Începând de astăzi ne-am propus să vă prezentăm definiții ale termenilor folosiți pe bursă și în piața de investiții

Pentru început vă prezentăm termeni referitori la acțiuni și circulația acestora

Acțiune

Hârtie de valoare negociabila la bursa, dovedind participarea deținătorului la capitalul care a emis titlul și pe baza căreia deținătorul primește o parte corespunzătoare din beneficiul acestei societăți (sau suporta o parte din pierdere). Reprezinta o parte din capitalul societatii. Acționarii nu răspund de pasivul social decât în limita aportului la capital.

Acțiuni aflate în circulație

Acțiuni care au fost emise și care sunt deținute de către public. În aceasta categorie nu intra acțiunile tezaurizate, adică acțiunile care au fost emise, dar ulterior au fost răscumpărate de către emitent. Numărul acțiunilor aflate în circulație este folosit la calcularea valorii contabile și a câștigurilor per acțiune (dividende).

Acționariat

Totalitatea acționarilor existenți într-o societate pe acțiuni care au ca sarcină rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficientă a societății.

A angaja o poziție

Expresie utilizată atunci când un investitor cumpără sau vinde acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare transferabile. O poziție poate fi long sau short.

A cumpăra acțiuni ale unei companii cu intenția de a le păstra ca investiție pe termen lung sau de a prelua controlul în cadrul companiei.

A închide o poziție

A elimina o poziție din portofoliu, efectuând o tranzacție opusă celei de deschidere a poziției și de aceeași mărime. Cel mai obișnuit mod de a închide o poziție este acela de a vinde o valoare mobiliara deținută. De asemenea, o poziție mai poate fi închisa cumpărând înapoi valorile mobiliare pe care investitorul le-a împrumutat pentru a le vinde short. În tranzacțiile cu contracte futures și options, traderii își închid pozițiile făcând tranzacții opuse și de aceeași mărime.

A lista

A admite un instrument financiar transferabil pentru a se tranzacționa la o bursa organizată. Pentru a fi listat instrumentul financiar transferabil și emitentul trebuie să îndeplinească anumite standarde minime stabilite de către bursa respectiva.
Acțiune „fierbinte” (supralicitata) Acțiune nou emisă al cărei preț crește rapid chiar din prima zi de tranzacționare pe piața secundară.

Acțiune ciclica

Acțiune al cărei preț tinde să crească rapid când economia este în expansiune și să scadă rapid când economia este în recesiune. De exemplu, acțiunile din industria construcțiilor de locuințe sau din industria bunurilor de folosință îndelungată sunt acțiuni ciclice..

 

Comentarii nu sunt permise.